Bony

born : 19.07.2002.

Sire : Osco von Junipera

Damm : Bjanka von der Stadt Titel

rewards : 5

height : 62cm

weight : 47kg

HD ED

Eyes : 1B

Pedigree

bony   bony   bony
bony